(၇၂) ကြိမ် မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်

( ၇၂) ကြိမ် မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် မြန်ပြည်သားကောင်းကျောင်း လှုပ်ရှားမှုများ
Martyrs day
Martyrs day
Martyrs day
Martyrs day
Martyrs day
Martyrs day