2017 ကွန်ပျူတာပြိုင်ပွဲ

စညီဝင်းကျော် အဋ္ဌမတန်း 2017 ကွန်ပျူတာပြိုင်ပွဲ အလယ်တန်းဆင့် တိုင်းအဆင့် ပထမ။ နိုင်ငံတော်အဆင့် နှစ်သိမ့်ဆု